Verbond maakt zich zorgen over zomerbedverlaging

donderdag 16 december 2010

IJssel bij Hattem - foto Creative Commons/ZwolleIn oktober heeft de provincie Overijssel bekend dat er Milieu Effect Rapportage wordt opgesteld met betrekking tot de Zomerbedverlaging Beneden IJssel. Het Regioteam Overijssel van het Watersportverbond heeft hierop een zienswijze ingediend waarin wordt benadrukt dat de jachthavens in het gebied toegankelijk moeten blijven.

Bij hoogwater op de IJssel bestaat er momenteel overstromingsgevaar voor Zwolle en het achterland. De zomerbedverlaging Beneden-IJssel is één van de drie maatregelen bij Zwolle om de veiligheid van stad en omgeving te vergroten. De andere twee zijn de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden.

Zomerbedverlaging - afbeelding Ruimte voor de RivierCentimeters
De omvangrijke en ingrijpende zomerbedverlaging vanaf Zwolle totaan de Ketelmonding heeft als doelstelling een verlaging van het peil bij Zwolle van 41 centimeter. Stroomafwaarts zal dit betekenen dat het peil mogelijk met enkele centimeters wordt verlaagd.

Toegang
In de omgeving van Kampen liggen een achttal jachthavens met hun haveningangen in- of direct aan de IJssel, waarvan de toegang nu al zo wordt beperkt zodanig dat baggeren noodzakelijk is. Het Watersportverbond heeft daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit probleem en er op aangedrongen maatregelen te nemen bij de uitvoering van de zomerbedverlaging, zodat de toegangen tot de diverse jachthavens niet nadelig worden beïnvloed.

Meer informatie over dit project en andere maatregelen om de veiligheid in het gebied te vergroten vindt u op de website Ruimte voor de Rivier.

Afbeeldingen:
IJssel bij Hattem - foto Creative Commons/Zwolle (rechts)
Impressie Zomerbedverlaging - afbeelding Ruimte voor de Rivier (links)

« Terug naar het overzicht


 
Print dit artikel