Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen euro van het rijk tegenover 1,2 miljard euro van alle gemeenten samen). Een goede relatie tussen de gemeente, lokale politieke partijen en sportclubs kan alle partijen dus veel opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, inzet van vrijwilligers en werkgelegenheid, of iedereen de kans geven om te sporten en te bewegen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Dé gelegenheid om sport een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek voor sport op de lokale politieke agenda te houden. Sportclubs, sportbonden en NOC*NSF kunnen dit samen realiseren, waarbij vooral de clubs de lokale politiek kunnen inspireren met de kracht van sport.

Ondersteuning sportclubs om sport op de lokale agenda te zetten
Om daarbij te helpen is een e-zine gemaakt waarin de ‘sportboodschap’ is toegelicht. Dit e-zine is in juni 2017 gezonden aan alle gemeenten in Nederland. Specifiek voor de sportverenigingen  zijn er een VideoHandleiding en een Infographic gemaakt waarmee je in vier stappen inzicht krijgt in waarom, hoe en met welke onderwerpen je in gesprek kunt gaan met de lokale politiek. Het Watersportverbond heeft deze handleiding specifiek voor de watersport gemaakt. Bekijk de video ook onderaan deze pagina. 

Sportcampagne Teams in zoveel mogelijk gemeenten
Je hebt wellicht als watersportvereniging jouw eigen contacten en initiatieven richting de lokale politiek die je gaat benutten en inzetten. Uiteraard is het ook van belang om als sport collectief te acteren richting de gemeente. In de komende tijd worden daarom in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met de lokale sportorganisaties campagne acties op gaan zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Een dergelijk team wordt geleid door een sport campagneleider. Deze campagne teamleider is bij uitstek een rol voor beleidsambtenaren sport, functionarissen sport ondersteuningsorganisaties en vertegenwoordigers van sportraden. Maar ook een voorzitter van een watersportvereniging met veel kennis van sport(-beleid) en hoe deze wordt ingevuld binnen zijn/haar gemeente kan deze rol op zich nemen.

Ben jij in staat om het algemeen belang van de lokale sport goed te verwoorden en weet daarin de verschillende lokale spelers te verbinden? Ga jij binnen het SportCampagne Team samen met je teamleden aan de slag om ervoor te zorgen dat sport een goede plek krijgt in het coalitieakkoord? Meld je dan aan om deel te nemen aan het Sportcampagne Team in jouw gemeente via www.nocnsf.nl/gr2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: zet uw sport(club) op de lokale agenda!
Op 21 maart 2018 worden in 335 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoogstwaarschijnlijk ook in jouw gemeente! Sport nu op de agenda zetten van de lokale politiek, loont de komende 4 jaar! Vanuit het Sportcampagneteam NL (/NOC*NSF) is onderstaande mail aan alle lokale lijsttrekkers gestuurd. Vanzelfsprekend is deze algemeen van aard. Maar wellicht kan deze mail jou helpen om de specifieke wensen en ambities van jouw sportclub (nogmaals) bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen! Hoe? Door input te geven via een brief, mail of tijdens een ontmoeting. Inspiratie nodig? Zie handleiding voor sportclubs en de toolkit voor Sportcampagne Teams.
De Sportcampagne is een initiatief van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Lees hieronder de brief die verstuurd is naar de lijsttrekkers:

Geachte lijsttrekker,

U bent zich vast al aan het oriënteren met welke lokale partijen u straks het liefst in de coalitie of oppositie wilt. Over welke onderwerpen bent u het ‘eens’ en over welke (nog) niet? Sport en bewegen is een onderwerp waar vaak alle partijen het belang van inzien en u mooie afspraken over kunt maken met de andere partijen in de raad. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en GFK blijkt dat de Nederlander vindt dat gemeenten in sport moeten investeren. Sport kan een nog grotere betekenis hebben voor de samenleving dan nu het geval is.

Ook de sport zelf vindt dat. De sport is in transitie, verandert mee met de samenleving. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol versterken. Zij staan open om mee te denken met uitdagingen van andere sportclubs, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gemeente als geheel. Een flink deel van de clubs wil graag uitgroeien naar een open club. Zij hebben daar wel hulp van de gemeente bij nodig.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking het belangrijk vindt dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van accommodaties. In het GFK onderzoek wordt dit nader gespecificeerd. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen door de samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg te stimuleren (zie ook het Sportcampagnefilmpje hieronder).

Ook het verbeteren van de overgang van bebouwde kom naar het platteland of natuurgebied (26%) en het investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande accommodaties (25%) wordt door Nederlanders als een belangrijke taak van de gemeente gezien.

Hoe de gemeente en de sportsector dit samen kunnen realiseren, kunt u nog eens nalezen in ‘Investeren en meedoen’, ‘Bouwstenen voor Lokaal Sportbeleid’ en het recent door Vereniging Sport & Gemeenten gepubliceerde visiedocument ‘Sport stimuleert’.

Investeer in sport en geef sport een mooie plek in het coalitieakkoord! Betrek sportclubs bij de verdere concretisering en uitwerking hiervan.

Met sportieve groet,

 

 

Background