Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen euro van het rijk tegenover 1,2 miljard euro van alle gemeenten samen). Een goede relatie tussen de gemeente, lokale politieke partijen en sportclubs kan alle partijen dus veel opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, inzet van vrijwilligers en werkgelegenheid, of iedereen de kans geven om te sporten en te bewegen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Dé gelegenheid om sport een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek voor sport op de lokale politieke agenda te houden. Sportclubs, sportbonden en NOC*NSF kunnen dit samen realiseren, waarbij vooral de clubs de lokale politiek kunnen inspireren met de kracht van sport.

Ondersteuning sportclubs om sport op de lokale agenda te zetten
Om daarbij te helpen is een e-zine gemaakt waarin de ‘sportboodschap’ is toegelicht. Dit e-zine is in juni 2017 gezonden aan alle gemeenten in Nederland. Specifiek voor de sportverenigingen  zijn er een VideoHandleiding en een Infographic gemaakt waarmee je in vier stappen inzicht krijgt in waarom, hoe en met welke onderwerpen je in gesprek kunt gaan met de lokale politiek. Het Watersportverbond heeft deze handleiding specifiek voor de watersport gemaakt. Bekijk de video ook onderaan deze pagina. 

Sportcampagne Teams in zoveel mogelijk gemeenten
Je hebt wellicht als watersportvereniging jouw eigen contacten en initiatieven richting de lokale politiek die je gaat benutten en inzetten. Uiteraard is het ook van belang om als sport collectief te acteren richting de gemeente. In de komende tijd worden daarom in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met de lokale sportorganisaties campagne acties op gaan zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Een dergelijk team wordt geleid door een sport campagneleider. Deze campagne teamleider is bij uitstek een rol voor beleidsambtenaren sport, functionarissen sport ondersteuningsorganisaties en vertegenwoordigers van sportraden. Maar ook een voorzitter van een watersportvereniging met veel kennis van sport(-beleid) en hoe deze wordt ingevuld binnen zijn/haar gemeente kan deze rol op zich nemen.

Ben jij in staat om het algemeen belang van de lokale sport goed te verwoorden en weet daarin de verschillende lokale spelers te verbinden? Ga jij binnen het SportCampagne Team samen met je teamleden aan de slag om ervoor te zorgen dat sport een goede plek krijgt in het coalitieakkoord? Meld je dan aan om deel te nemen aan het Sportcampagne Team in jouw gemeente via www.nocnsf.nl/gr2018


 

Background