Regio Vecht en Plassen

Regio Vecht en Plassen

De regio Vecht en Plassen bestaat uit de volgende vaargebieden: Loosdrechtse Plassen, Vecht, Vinkeveense Plassen, Amstel, Amstel Drechtkanaal, Hollandse IJssel ten oosten van Gouda, Maarseveense Plassen, Oude Rijn ten oosten van Gouwsluis.

 

Regiovertegenwoordiger Vecht en Plassen:
Wim Broer
035-6232987
vechtenplassen@watersportverbond.com

Het regioteam Vecht en Plassen bestaat uit de volgende personen:
Wim Broer (regiovertegenwoordiger)
Herman van Huis
Han Rijsterborgh
Ton Vendrig
Hans van der Stelt
Hans Vernes

 

Aangesloten verenigingen Vecht en Plassen

Klik hier voor een lijst met aangesloten verenigingen

 

 

 

Focus:
De regio Vecht en Plassen is voor watersporters een heerlijk gebied om te recreëren. Regioteam Vecht en Plassen maakt zich sterk om de verschillende plassen met elkaar te verbinden via het vaarroutenetwerk ‘Vaart in de Vaart’. In dit plan is de toegankelijkheid van de ‘s-Gravelandse Vaart erg belangrijk. Dit kanaal tussen de Loosdrechtse Plassen en de Vecht werd in 1638 gegraven om zand naar Amsterdam te vervoeren om de grachtengordel te bouwen. De ‘s-Gravelandse Vaart is nu slechts bevaarbaar voor kleine boten en kano’s, maar de drempels om dit te doen zijn hoog: het openen van de sluizen moet ruim van te voren aangevraagd. Regioteam Vecht en Plassen wil deze knelpunten opheffen en de regio nog aantrekkelijker maken.
Regioteam Vecht en Plassen maakt zich sterk dat de Vecht als doorvaartroute behouden blijft. Daarmee gaat het regioteam in tegen de plannen van het Rijk. Die wil namelijk dat de spoorbrug bij Weesp overdag niet meer open gaat voor de scheepvaart. Op die manier kunnen de treinen rijden volgens een ‘spoorboekloze dienstregeling’. In gesloten toestand is de doorvaarthoogte 3,75 meter. Voor schepen met een hoogte tot 9 meter is er een alternatieve route via het Amsterdam-Rijn-kanaal. Maar vanwege de drukke beroepsvaart is dit niet aan te raden. Voor schepen hoger dan 9 meter zou slechts een nachtelijke doorvaart overblijven. Regioteam Vecht en Plassen wil dat er als alternatief een spoortunnel onder de Vecht komt. Als dat financieel niet haalbaar zijn, dan wil het regioteam dat de spoorbrug bij Weesp buiten de spitsuren regelmatig wordt bediend; ook al gaat dat misschien ten koste van de dienstregeling van de treinen.   

 

De brug in de A1 bij Muiden wordt vervangen door een tunnel. Daarmee wordt een groot knelpunt opgelost. Voor het lokale verkeer wordt een nieuwe brug gebouwd; de Spieringbrug. De pleziervaart op de Vecht kan hinder ondervinden van deze werkzaamheden, zie afbeelding en bijlage
De historische Koninginnensluis in Vreeswijk, de schakel tussen het Merwedekanaal en de Lek is toe aan een grondige renovatie. Dit kan hinder voor de scheepvaart opleveren. Klik hier voor meer informatie. 
Het regioteam van het Watersportverbond zit aan tafel om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Background