Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

We willen allemaal in een mooie en schone omgeving varen, daarom doen we veel op het gebied van natuur en milieu. Door samen te werken en te onderhandelen met belanghebbenden. We onderhandelen over het open houden van de Natura 2000 gebieden voor de watersporters. Ook spreken we met Natuur- en milieuorganisaties en sportbonden over hoe natuur en recreatie goed samen kunnen gaan. Op het gebied van milieu houden we ons bezig met de actuele vuilwaterproblematiek. Verenigingen lichten we voor over vuilwater afzuiginstallaties en de leden van deze verenigingen lichten we dan weer in over de mogelijkheden van vuilwatertanks en oplossingen om te voldoen aan het lozingsverbod. Daarnaast zitten we aan tafel bij de besprekingen over de Kaderrichtlijn water. Europese wetgeving bepaalt dat al het water in 2027 schoon moet zijn. Tenslotte spreken we met waterbeheerders over de overlast van waterplanten in de Randmeren en de rest van Nederland.

 

Waterplanten
De laatste jaren is er in ondiepe wateren in Nederland sprake van een enorme opmars van waterplanten. Deze planten zijn goed voor de waterkwaliteit, omdat ze de groei van algen tegengaan, en hebben een positief effect op de visstand en op de leefwereld van andere waterdieren. Maar deze waterplanten kunnen ook overlast veroorzaken. Ze groeien in de zomermaanden snel tot aan het wateroppervlakte en kunnen daar grote ondoordringbare wouden van groen veroorzaken. Steeds meer water groeit letterlijk dicht. Met als gevolg dat in groene plaag niet alleen zwemmers verstrikt raken, maar zij zorgen er ook voor dat zeil- en motorboten erin blijven steken. Dit leidt veelvuldig tot schade aan de boot en tot onveilige situaties op het water. Zo dreven afgelopen zomer verschillende pleziervaartuigen stuurloos rond en zelfs een drietal te hulp geschoten boten van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij trof ditzelfde lot. Waterplanten vormen zo een bedreiging voor de recreatiemogelijkheden op en rond het water met alle economische gevolgen van dien.

 

Om aan deze overlast wat te doen hebben Sportvisserij Nederland, HISWA, platform Waterrecreatie en het Watersportverbond besloten om dit grote probleem te tackelen.

 

 

Toiletlozingen op het water
Wat is fijner dan het varen of zeilen over de Nederlandse wateren, te genieten van de omgeving en het nemen van een verfrissende duik op een warme zomerse dag? Om dit ook in de toekomst zorgeloos te kunnen blijven doen, moeten we er samen voor zorgen dat ons oppervlaktewater schoon blijft. Als watersporter kun je zelf een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit, eenvoudig door jouw toiletwater niet meer te lozen maar op te vangen. Let op: per 1 januari 2009 bestaat er een lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen.

 

 

Antifouling
Antifouling is de verzamelnaam voor maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat micro-organismen, mosselen en algen zich onder het wateroppervlak vasthechten aan de romp van een schip.

 

 

Sloopboten
Uit een onderzoek in 2013 onder passanten in het IJsselmeergebied bleek dat 74% van de schippers ouder is dan 50 jaar. In 1993 was dit 35%. De watersporter vergrijst, maar ook de vloot veroudert. Als de ‘babyboom generatie’ van na de oorlog stopt met varen, naar het bejaardenhuis gaat of komt te overlijden, dan komt een groot aantal schepen te koop. Het is de vraag of en tegen welke prijs jongeren die schepen over willen, of over kunnen nemen. Het bezit van een boot heeft geen hoge prioriteit meer, als men het al kan betalen. Er zullen andere vormen van eigenaarschap ontstaan, de hele watersport zal in de komende decennia veranderen.

 

 

Blauwe vlag
De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Blauwevlag.nl

 

Varia

 

%MCEPASTEBIN%

Background