Toegankelijkheid van vaarwater

Toegankelijkheid van vaarwater

Nederland beschikt over het meeste vaarwater per inwoner in de wereld: wel meer dan 6.200 kilometer vaarwegen. Een goed en degelijk beheer en onderhoud van deze vaarwegen met haar bruggen en sluizen, zoals die van de Staande Mastroute, zijn voor waterrecreanten van cruciaal belang voor het uitoefenen van hun hobby. Daarom is het Watersportverbond, samen met haar partners, voortdurend op zoek naar oplossingen om de gevolgen van tijdelijke of meer structurele stremmingen en andersoortige incidenten op te lossen.

Staande mastroute
De Staande Mastroute is een route voor zeilschepen met een mast van maximaal dertig meter van de Zeeuws-Zuid-Hollandse delta via het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen. Het zuidelijk deel gaat van het Hollands Diep via Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn naar Amsterdam. Door Amsterdam vaart men meestal in konvooi. Het noordelijk deel gaat van het IJsselmeer via Lemmer, Leeuwarden en Groningen naar Delfzijl. Het Watersportverbond spant zich in om deze Staande Mastroute in stand te houden.

Bruggen/sluizen
Je vindt op vaarweginformatie.nl actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder en werkzaamheden. Daarnaast is statische informatie beschikbaar, zoals reguliere bedientijden van Nederlandse bruggen en sluizen en ENC’s (Electronical Navigational Charts). Ook vind je op deze portal informatie over waterstanden, ijsgang en zwemwater. De gegevens op deze site zijn afkomstig van verschillende vaarwegbeheerders. 

Btw
De Tweede Kamer heeft donderdag 17 november besloten de wet wat betreft de btw-vrijstelling voor watersportverenigingen te wijzigen. Vanaf 1 januari 2017 moeten verenigingen btw betalen over ligplaatsen voor recreatieve motorbootvaarders. Ligplaatsen voor roei-, zeil- en powerboten blijven vrijgesteld van btw.

Bekijk het complete btw dossier hier>>

Fanhavens
Al onze leden worden gastvrij ontvangen bij een flink aantal bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen, de zogenaamde fanhavens. Bij een bezoek aan één van deze fanhavens mag je rekenen op verschillende voordelen. Juist als je tochtjes gaat maken profiteer je van aanbiedingen. Zo ontvang je bijvoorbeeld korting op liggeld, krijg je een gratis welkomstdrankje of mag je de tweede nacht gratis overnachten. De aanbiedingen publiceren wij aan het begin van het vaarseizoen. Een goede lijst om in je achterhoofd te houden bij het plannen van een toertocht. Een actuele lijst van fanhavens vind je hier>>

Windmolens
Het Watersportverbond is van mening dat de openheid en de ruimtelijke beleving van onze uniek watersportgebieden behouden moet blijven. Om die reden is het Watersportverbond geen voorstander van plaatsing van windmolens in het water of op de dijk. Waar toch sprake is van plaatsing van molens in het water, zal het Watersportverbond samen met betrokken partners actief blijven inzetten om de doorvaarbaarheid te behouden. 

Betaalbaarheid
De laatste tijd steekt het principe van profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) weer zijn kop op in het maatschappelijk debat. De Rijksoverheid is het laatste decennium drukdoende centrale taken over te hevelen naar decentrale, lagere overheden. Dit proces geschiedt vaak zonder het overhevelen van de financiële middelen die met deze taken samenhangen. Het kan daarom zo maar zijn dat lagere overheden van mening zijn dat zij die het water voor recreatie gebruiken daarvoor moeten betalen. In een recent verleden toonde het Watersportverbond zich geen voorstander van het invoeren van enige vorm van vaarbelasting. Maar als deze onontkoombaar zou blijken te zijn, was het Watersportverbond van mening dat dit geïnde belastinggeld in een soort fonds zou moeten (toentertijd Blauwfonds genoemd), waaruit alleen zaken bekostigd konden worden de waterrecreatiesector betreffend (beschoeiingen, baggeren etc.).
Deze discussie over een vaarbijdrage wordt dit jaar (2016) opnieuw binnen het Watersportverbond gevoerd.

Varia

Wetsvoorstel
De Wet markt en overheid is op 1 juli 2012 in werking getreden, met een overgangsperiode tot 1 juli 2014. De wet vervalt op 1 juli 2017 indien de wet niet wordt verlengd of aangepast. De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.
Bron en meer informatie: Ministerie van Economische Zaken

Background