Veiligheid

Veiligheid

Jaarlijks vindt er een aantal ongelukken plaats op het water. Vaak door onkunde, gebrek aan relevante kennis of haperend materiaal. Kortom, ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden. Het Watersportverbond maakt zich hard voor het verbeteren van de veiligheid op het water. Niet alleen door het geven van voorlichting over veiligheid aan boord en het waarborgen en verzorgen van opleidingen. Ook door, in samenwerking met partners, onveilige situaties en knooppunten in kaart te brengen en onderzoek te doen naar de oorzaken en goed doordachte en veilige oplossingen aan te dragen.

Marifoon
De marifoon (maritieme telefoon) is geen telefoon maar een zendontvanger. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Op de grote rivieren zoals: de Waal, de Rijn, de Noord enz. hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal. Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat op de marifoon wordt uitgeluisterd. Ook bij het zoeken naar ligplaatsen in een (jacht)haven is de marifoon een handig hulpmiddel. De belangrijkste functie blijft echter de communicatie in het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.

Varen doe je samen
Ga je het water op? Hoe zijn de weersverwachtingen? Is je boot in orde? Kaarten en almanak aan boord? Heb je stremmingen en andere actuele vaarweginformatie gecheckt? Ken je de vaarregels? Alles wat nodig is voor een goed voorbereide vaartocht. Dat vind je op de website van varendoejesamen.nl. Het Watersportverbond is een van de partners van deze projectorganisatie.

VAMEX
VAMEX staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens en is de naam waaronder de Stichting Vamex opereert. Deze stichting wordt bestuurd door vier bonden (KNMC, NWWB, Reddingsbrigade Nederland en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water. Vamex is aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs en het examen CWO Groot Motorschip. Zij neemt tevens het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs af. En tenslotte verzorgt VAMEX de organisatie van examens voor het Basiscertificaat Marifonie. Zie ook: Vamex.nl>>

Varia

Background