Eredivisie Zeilen 2.0

14 december, 2017

Eredivisie Zeilen 2.0

Na twee jaar Eredivisie Zeilen heeft de organisator - Eredivisie Zeilen BV van Simon Keijzer - besloten de licentie niet te verlengen. De voornaamste reden is dat het huidige organisatiemodel zonder (grote) sponsoren financieel “niet vol te houden is”. Snijden in de kosten heeft onmiddellijk gevolgen voor de kwaliteit van de competitie en het format waarin gevaren wordt (6 boten, korte up-and-down baan, 18 teams, 45 races per speelronde). Dat format wordt juist door iedereen zeer gewaardeerd en staat niet ter discussie.

Dit is de uitkomst van een uitgebreide evaluatie met Eredivisie Zeilen BV, haar partners en de deelnemende verenigingen. Diverse verenigingen hebben daarnaast aangegeven een grotere rol in de organisatie te willen spelen door o.a. inzet van eigen mensen en middelen. Andere verenigingen hebben aangegeven als grootste financiers van de competitie meer inspraak en invloed te willen. Grotere participatie van verenigingen kan leiden tot een nieuw organisatie- en financieel model.

Tijdens de laatste evaluatiebijeenkomst in Muiden is de “Werkgroep Eredivisie 2.0” opgericht die de opdracht kreeg om bovenstaande ideeën verder uit te werken. Al snel werd er flinke voortgang geboekt waarbij een voorstel klaar ligt voor de statuten en bestuurssamenstelling voor een nieuw op te richten Stichting Eredivisie Zeilen en is er een model uitgewerkt waarin zowel een grotere participatie van de verenigingen als een kostenreductie voor de teams mogelijk is. Dit model wordt op maandag 18 december aanstaande tijdens een inloopavond aan de participerende verenigingen teruggekoppeld. Maar ook andere geïnteresseerde verenigingen zijn welkom op:

Datum: maandag 18 december 2017
Tijd: tussen 18:00 - 21:30 uur (om 20:00 uur start de thema-avond over Sponsoring)
Plaats: DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 te Utrecht-Papendorp

(NB. De parkeerplaats ligt aan de achterzijde van het gebouw. Gebruik Janssoniuslaan 59 als navigatieadres. Bij tweede slagboom is een belletje met intercom waar u zich kunt melden)

Let op! Graag wel van tevoren aanmelden via eredivisie@watersportverbond.nl.

Er zal door de werkgroep een toelichting over de financiële haalbaarheid van de Eredivisie gegeven worden en er zal dit jaar van de verenigingen gevraagd worden een bijdrage te leveren in de organisatie. Met deze zelfwerkzaamheid is de Eredivisie voor iedereen mogelijk zonder dat de kosten enorm oplopen en er wordt recht gedaan aan de kwaliteiten en capaciteiten van de verenigingen.

Tenslotte zijn de concept data voor 2018 willen we ook graag met jullie delen:

  • Almere: 13, 14 en 15 april
  • Roermond: 8, 9 10 juni of 15, 16 en 17 (was eerste optie maar dan is het EK J/70)
  • Aalsmeer: 13, 14 en 15 juli (hier zit nog een conflict met het WK IRC/ORC in scheveningen)
  • Lelystad: 7, 8 en 9 september
  • Veere: 5, 6 en 7 oktober

Het zijn concept data maar schrijf deze vast met potlood in uw agenda!

Background