Vastgestelde contributie 2018

14 december, 2017

Vastgestelde contributie 2018

Zoals elk jaar wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld op de Najaarsvergadering. Verenigingen dragen een vast bedrag per lid af. Voor gezinsleden en jeugdleden wordt 50% van het vastgestelde bedrag berekend.

Op de Najaarsvergadering van 25 november is de contributie voor 2018 ongewijzigd vastgesteld. De contributietarieven voor 2018 zijn dan ook als volgt:

  • Leden Watersportverbond € 20,10*
  • Gezinsleden en jeugdleden € 10,05

*Voor kano-leden wordt dit bedrag verhoogd met € 3,-- voor het Magazine Kanosport.

Uw vereniging ontvangt in januari een voorschotnota van 90% van het contributiebedrag in 2017. Medio augustus ontvangt u de definitieve afrekening. De peildatum is 1 juli.

Bestuurders van aangesloten verenigingen krijgen van het Watersportverbond informatie, hulp en advies op de gebieden waar dat nodig is. Denk hierbij aan de inrichting van je bestuur, ledenwerving, activiteiten organisatie en wet- en regelgeving advies. Neem contact op met een verenigingsondersteuner via vereniging@watersportverbond.nl.

Background