ZV Schildmeer en WSV Heeg vieren jubileum

14 december, 2017

Zeilvereniging Schildmeer en Watersportvereniging Heeg vieren jubileum

Dit jaar bestond ZV Schildmeer 75 jaar en Watersportvereniging Heeg 50 jaar. Beide jubilea werden gevierd met leden en andere betrokkenen bij de verenigingen.

Zeilvereniging Schildmeer
ZV Schildmeer werd officieel opgericht in het voorjaar 1942 met het samengaan van de Zeilvereniging Steendam en ‘t Olle Schild. Gezien de drukte in het voorjaar met het begin van het voorseizoen en daarna de wekelijkse wedstrijden, is het jubileumfeestje in het najaar gehouden tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking. Ruim honderd leden, vooral jongeren, liepen de kantine binnen om hun prijzen op te halen. Eerst was er gebak met koffie, thee of iets anders voor iedereen. In de ruime kantine stonden enkele tafels vol met trofeeën, mooie kleine en grote blinkende bekers.

Albert Venema, waarnemend voorzitter, heeft zijn handen vol met het uitreiken van de prijzen. Fantastisch om te zien hoe vaak nog echte “jonkies” hun prijzen voor hun prestaties kwamen ophalen. Het enthousiasme in de kantine aan het mooie Schildmeer spat er vanaf. De keramische tegel van het Watersportverbond met de logo’s van de oude vereniging en het nieuwe dat recht doet aan de vernieuwde naam van de vereniging is voor iedereen als een kers op de taart op deze feestmiddag.

Watersportvereniging Heeg
Een mix van oud-bestuursleden, ereleden, klassenorganisaties, zusterverenigingen, bond, bedrijfsleven uit en rond Heeg en overige belangstellenden waren aanwezig op de receptie van 50-jaar WaterSportvereniging Heeg, opgericht op 8 november 1967.

Het is een vereniging dat begon met onderlinge watersportactiviteiten, onderlinge wedstrijden en wedstrijden voor de regionale Friese reünie ronde- en platbodemjachten. Een vereniging die groeide. Eerst een kleine starttoren, later een eigen startschip en vervolgens een eigen botenloods. Eerst voor volwassenen maar vanaf de jaren tachtig ook een eigen jeugdopleiding. Botenloods werd clubhuis en ‘onderlinge’ werden ‘nationale kampioenschappen’.

WaterSportvereniging Heeg bleef groeien in aantal, kwaliteit, organisatie en ook in bekwaamheid van deelnemers. Vanaf het begin nam de vereniging deel aan de verenigingscompetitie district Noord waarin de eigen opgeleide jeugd, nu jong volwassenen, meezeilen. Ook in de Eredivisie Zeilen is de W.S.H. vertegenwoordigd met een team dat begon in de eigen opleiding.

Met veel actieve leden, een nieuw in eigen beheer clubhuis, twee startschepen, 7 rescue boten voor begeleiding bij wedstrijden en opleiding jeugd en regelmatig W.S.H. (jeugd)namen in de uitslagen van regionale en landelijke competities, bloeit de vereniging. WaterSportvereniging Heeg staat als een huis met een volwaardige ‘wedstrijdorganisatie’ en ‘jeugdopleiding’, met een uniek wedstrijdcentrum aan de oever van het Heegermeer. Maar ook nog steeds de W.S.H. met activiteiten, ‘onderlinge’ en de ‘reünie’ wedstrijden.

De vereniging had in hun eigen wedstrijdcentrum een feestavond georganiseerd voor leden, donateurs en vrijwilligers. Een leuke mix, jong volwassenen en aanwezigen die de leeftijd van de W.S.H. ruim overschreden. Deze receptie en feestavond waren de aftrap voor het jubileumjaar 2018 waarin bij wedstrijden en activiteiten aandacht zal worden geschonken aan het 50-jarig bestaan.

Background