Ontwikkeling vaargebied Gelders Rivierengebied

01 mei, 2017

Ontwikkeling vaargebied Gelders Rivierengebied

Het Watersportverbond zet zich samen met andere partijen in voor de ontwikkeling van het vaargebied rondom het Gelders Rivierengebied. Door het ontwikkelen van een aantal mooie vaarroutes voor de pleziervaart wordt de beleving van het vaargebied vergroot en versterkt.

Het rivierengebied van de provincie Gelderland is een mooi vaargebied. Er wordt veel door heen gevaren op weg naar een andere bestemming, terwijl het ook de moeite waard is om er te verblijven en een tocht te varen.

Er is nog een groot aantal mensen bij wie het niet op het netvlies staat om de provincie ook vanaf het water te beleven. Het idee is om hier met het ontwikkelen van een aantal beleefbare vaarroutes verandering in te brengen. Dit sluit ook aan bij het programma Sterke Gelderse Routes van de provincie en de waterambities van regio Rivierenland. Tot nu toe betrokken in de werkgroep zijn: Waterrecreatie Nederland, Gelderse Sportfederatie, Watersportverbond (regio Rivierengebied en regio Brabant), Vereniging Nederlandse Motorbootsport, HISWA Vereniging en als agendalid ANWB en Uiterwaarde.

In de werkgroep zijn de mogelijkheden voor routes in Rivierenland verkend en op basis hiervan eerste kaarten gemaakt. Daarnaast is het idee vertaald in een een pitch die is gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst Regio Rivierenland ‘Water op de kaart in regio Rivierenland’ op 11 april jl.. Aanwezigen hebben enthousiast gereageerd op het idee. Ben je geïnteresseerd om als ondernemer of andere partij bij te dragen aan de ontwikkeling van deze vaarroutes, neem dan contact op door een e-mail te sturen aan: info@waterrecreatienederland.nl.

Background