Op - en afvaart achter de langsdammen op de Waal

03 mei, 2017

Op- en afvaart achter de langsdammen op de Waal

Vorig jaar kon er voor het eerst achter de zuidelijke langsdam op de Waal bij Tiel gevaren worden.

Dit ging allemaal nog niet geheel vlekkeloos, schippers moesten er nog aan wennen en de betonning was wel correct, maar ook wat verwarrend. De betonning is aangepast en ook de noordelijke route gaat dit jaar open, de invaart wordt daarvoor verbreed. Kijk alvorens de Waal op te gaan wel eerst even op Varen doe je Samen!. 

De diepte wordt aangegeven op een peilschaal, let daar op. De diepte van de geul wordt regelmatig door RWS gecontroleerd en zo nodig wordt er gebaggerd. Graag horen we uw ervaringen, u kunt ze mailen naar brabant@watersportverbond.com. Uw ervaringen kan het regioteam ook weer terug kunnen koppelen in het periodieke overleg met Rijkswaterstaat.

Background