Enthousiaste belangenbehartigers in de regio gezocht!

12 oktober, 2017

Enthousiaste belangenbehartigers in de regio gezocht!

Het Watersportverbond is op zoek naar enthousiaste watersporters, die de tijd en kwaliteit hebben om zich als vrijwilliger in te zetten voor de belangen van de watersport en waterrecreatie in hun regio. Het Watersportverbond heeft Nederland opgedeeld in 16 regio’s. In elke regio is een regioteam actief. Dit is een groep van 5 à 7 enthousiaste vrijwilligers en watersporters. Vaak zijn dit mensen die hun sporen hebben verdiend binnen hun eigen watersportvereniging of in hun werk als beleidsmedewerker bij een overheid.

Ruim 100 mensen zetten zich momenteel als lid van één van de 16 regioteams op die manier zich in voor de watersport. Mensen, die zich met passie inzetten om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Mensen, die het gesprek met de overheid aangaan als er ergens een probleem dreigt en samen met andere belangenorganisaties op zoek gaan naar oplossingen en als ambassadeur van het Watersportverbond naar buiten treden. Voor een aantal regioteams zijn we op zoek naar versterking. Interesse? Neem contact op met Coördinator Belangenbehartiging Hylke Steensma via hylke.steensma@watersportverbond.nl.

De praktijkervaring: Jo Dohmen maakt al een groot aantal jaren deel uit van het regioteam Limburg. Jo Dohmen: “We houden ons vooral bezig met de veiligheid op de Maas. We zijn daarvoor een vaste gesprekspartner van Rijkswaterstaat, maar hebben ook overleg met Koninklijke BLN-Schuttevaer als één van de belangenbehartigers van de beroepsvaart. Ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen komt regelmatig aan de orde, een actueel onderwerp in deze tijd van bezuinigingen. Daarnaast maken we ons sterk om de oevers van de Maas mooi en schoon te houden. Vaak gaat het om lange-termijn-werk, om lobbyen achter de schermen of om het voorkomen van bedreigingen. Daardoor zijn de resultaten van ons werk niet altijd direct zichtbaar. Dat maakt het er misschien niet aantrekkelijker op, maar we zorgen er wel voor, dat Nederland in alle regio’s, zo’n prachtig watersportland is. En daar heb ik veel lol aan.”

Meer informatie over de belangenbehartiging van het Watersportverbond is hier te vinden, en meer informatie over de werkzaamheden van de 16 regioteams is hier te vinden.

 

 

Background