Verslag bijeenkomsten Meerjarenbeleidsplan 2017+

12 oktober, 2017

Verslag bijeenkomsten Meerjarenbeleidsplan 2017+

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 is het nieuwe Meerjarenbeleidsplan niet tot stemming gekomen. Naast een aantal inhoudelijke bezwaren, bleek dat een aantal leden ook vond dat er te weinig tijd zat tussen het ontvangen van het concept Meerjarenbeleidsplan 2017+, en de behandeling ervan ter vergadering.

Daarom hebben we de afgelopen maanden 3 bijeenkomsten georganiseerd om met onze leden over het plan in discussie te gaan. Een weergave van deze bijeenkomsten vindt u hier. Ook kunt u hier de powerpoint presentatie terugvinden. De feedback uit de bijeenkomsten wordt door het bestuur verwerkt in een nieuw Meerjarenbeleidsplan, dat in de ALV van 25 november a.s. ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.

Background