Bijeenkomst evaluatie Eredivisie Zeilen

14 september, 2017

Bijeenkomst evaluatie Eredivisie Zeilen

De Eredivisie Zeilen bestaat na een pilot in 2015 nu twee jaar. Wij zijn erg benieuwd hoe u de eerst twee edities heeft ervaren en willen graag met u de afgelopen periode evalueren en van gedachten wisselen over hoe we de komende periode verder gaan. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum: zaterdag 23 september 2017
Tijd: 11.00 - 13.00 uur (inloop + koffie om 10.30)
Plaats: Huis van de Sport, Nieuwegein

Naast uw ervaringen de afgelopen twee jaar zijn we zijn benieuwd naar eventuele ideeën die er leven om zaken te verbeteren. Hebben we de doelen die zijn gesteld in uw ogen behaald? Bent u tevreden over wat we bereikt hebben? Hebben de verenigingen hun doelen bereikt? Verder hebben diverse verenigingen aangegeven een grotere rol in de organisatie te willen spelen door o.a. inzet van eigen mensen en middelen, andere verenigingen hebben aangegeven als grootste financiers van de competitie meer inspraak en invloed te willen. Grote participatie van verenigingen kan leiden tot een nieuw organisatie- en financieel model. Wij vernemen graag van u wat uw visie daarop is en welke ideeën er hieromtrent leven.

De bevindingen van dit verenigingsoverleg zullen meegenomen worden in twee bijeenkomsten die we medio oktober met Eredivisie Zeilen BV staan gepland. In de eerste bijeenkomst willen we dan de afgelopen twee jaar Eredivisie Zeilen evalueren, in de tweede bijeenkomst willen we dan in onderling overleg bepalen of de samenwerking wordt verlengd en zo ja, op welke voorwaarden.

Graag vernemen we uiterlijk zondag 17 september per mail (bart.van.breemen@watersportverbond.nl) wie we namen uw verenigingsbestuur mogen verwelkomen en welke punten u graag geagendeerd wilt hebben. Op maandag 18 september zullen we u dan de definitieve uitnodiging + agenda voor de 23e toesturen.

Contactpersoon 
Bart van Breemen
Mob: +31 6 28 87 84 07
E-mail: bart.van.breemen@watersportverbond.nl 

Background