Bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+ Nieuwegein

Bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+ Nieuwegein

De regionale themabijeenkomsten die ons geholpen hebben met het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan, krijgt een vervolg in vier vervolgbijeenkomsten. De tweede bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 juni in de provincie Zeeland.

Centraal doel: verduidelijking op onderdelen, en natuurlijk het vergaren van suggesties voor verbetering. De feedback uit de bijeenkomsten zal door het bestuur worden vergaard, besproken en een aangepast concept Meerjarenplan 2017+ zal tot een voorstel ter stemming op de ALV van 25 november.
De komende vier bijeenkomsten worden speciaal georganiseerd om het Meerjarenplan met uw inbreng nader te kunnen aanscherpen.
Vervolgbijeenkomsten:
Woensdag 21 juni in de provincie Zeeland (starttijd rond 20.00 uur)
Donderdag 22 juni in Nieuwegein (starttijd rond 20.00 uur)
Dinsdag 27 juni in provincie Fryslân (starttijd rond 20.00 uur) 
Donderdag 29 juni in de provincie Noord-Brabant (starttijd rond 20.00 uur)
U kunt het concept Meerjarenbeleidsplan 2017+ hier downloaden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aan- of afmelden via deze link
Met een goedgekeurd Meerjarenbeleidsplan kan het Watersportverbond weer verder bouwen. Zonder omhaal, recht door zee. Uw actieve medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld!
Background