Jaarlijks overleg race Official

Jaarlijks overleg race Official

Woensdag 18 oktober 2017 vindt het 'Jaarlijks overleg Race Official' plaats in Nieuwegein.

Wat:                  Jaarlijks overleg Race Official
Waar:                Huis van de sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein
Wanneer:         woensdag 18 oktober 2017
Tijd:                  19:00 inloop; 19:30 start programma; 22:00 einde met afsluitende borrel

Het programma van de bijeenkomst:

Algemeen:
1. World Sailing (Rob Franken)

  • Governance structuur
  • Vertegenwoordiging Watersportverbond
  • Submission proces
  • Annual meeting 2017

2. Nieuwe opleidingsstructuur race officials (Rob Hoogstra/Paul Groot)

  • Nieuwe aanpak
  • Wijziging erkenningsreglement

3. Discussie

  • Discussiepunten kunnen door de groepen worden ingebracht

Parallelsessies in groepen:

Wedstrijdleiders (Rob Hoogstra)
- Actualiteit
- Support person (ervaring)
- Nieuwe formats

Juryleden (Geert Geelkerken)
- Actualiteit
- Regelwijzigingen 2017 (ervaringen)
- Gebruik moderne media tijdens protest
- Jureren 21ste eeuw

Umpires (Jos Spijkerman)
- Actualiteit
- Nieuwe regel 18 (ervaringen en cases)
- Instroom en doorstroom umpires (IO)

Klassencontroleurs (Michiel Woort / JJ Korpershoek)
- Actualiteit
- Nieuwe richtlijn uitrustingscontroles
- Protesteren (nieuwe bevoegdheid Technische Comité)

De bijeenkomst geldt als een bijscholingsbijeenkomst en bestaat uit een algemeen deel en een deel in groepen (per categorie). Heeft u vragen? Neem dan contact op via: info@watersportverbond.nl.

Background