Bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+ Den Bosch

Bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+ - Den Bosch

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl. is ons Meerjarenbeleidsplan 2017+ (MJP) niet in stemming gekomen. Naast dat een aantal van u vond dat er te weinig tijd zat tussen het ontvangen van het concept MJP en de behandeling ervan op de ALV, bestond er bij een aantal leden ook inhoudelijke bezwaren. Dit alles gehoord hebbende heeft het bestuur staande de vergadering besloten het MJP mee terug te nemen en meer tijd te nemen om tot een breed gedragen MJP te komen.

Tijdens de Najaarsvergadering van 25 november a.s. willen we het MJP 2017+ tot stemming laten komen. En in de tussentijd willen we graag de gelegenheid nemen om het plan nader toe te lichten, als ook uw suggesties voor verbetering daaraan toe te voegen.

Op 22 juni jl. hebben wij een eerste bijeenkomst gehad waarin wij met een aantal verenigingen in gesprek zijn gegaan over de toekomst van de watersport en de rol van het Watersportverbond hierbinnen. Wij kijken terug op een zeer waardevolle en constructieve avond. Daarom hebben we in september nog twee avonden gepland waarin we hetzelfde willen doen.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een van deze bijeenkomsten, en wel op:

  • Maandag 18 september 20:00 - 22:00 uur, WV Neptunus, Clubschip in de Buitenhaven, Gewande 1c, Den Bosch
  • Donderdag 21 september 20:00 - 22:00 uur, WS Heeg, Clubhuis it Sylhûs, Pharshoeke 101, Heeg

Centrale doel: toelichting op voorliggende MJP (wat u hier vindt) op onderdelen, richting geven ten aanzien van mogelijke aanpassingen zoals de afgelopen maanden door verenigingen meegegeven tijdens bijeenkomsten en gesprekken met ons bestuur, en tenslotte ook u nogmaals in de gelegenheid stellen om suggesties voor verbetering te doen. Alle verzamelde feedback zal door het bestuur meegenomen worden bij de opstelling van het uiteindelijke MJP 2017+ zoals we dat ter stemming op de ALV van 25 november a.s. voor willen leggen aan de leden van ons Watersportverbond.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aan- of afmelden via deze linkUw actieve medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld!

 

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en directie van het Watersportverbond

Harry Wagemakers                               Maurice Leeser
Secretaris                                                Directeur

          

 

 

Background