Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wijzigt per 1 januari 2016

21 december, 2015

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wijzigt per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart.

De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn: 

 • Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan. 
 • Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen. 
 • Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger. 
 • Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven. 
 • Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen 
 • Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen. 
 • Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan. 
 • Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip 
 • Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan 
 • Standaard “mistsein” voor alle veerponten.
 • Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen. 
 • Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip. 
 • Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen. 

Ga voor de uitwerking van alle wijzigingen naar de website van Rijkswaterstaat >> 

Background