VAMEX overgeheveld naar CBR?

11 december, 2015

VAMEX overgeheveld naar CBR?

Al meer dan een decennium komt met regelmaat vanuit verschillende politieke invalshoeken de gedachte op om VAMEX onder te brengen bij het CBR. De achterliggende aanname is daarbij telkens dat een grote organisatie als het CBR de publieke taken professioneler en goedkoper zal kunnen uitvoeren dan een kleine en minder robuuste organisatie als VAMEX.

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft nu op basis van een kabinetsbesluit besloten de VAMEX(*) geleidelijk te laten ingroeien in de CBR organisatie. Dit besluit is nog geen definitief besluit. Op 19 november 2015 heeft een delegatie van de partners binnen de VAMEX een overleg gehad met een hoge ambtenaar van het ministerie IenM om dit besluit aan te vechten. Natuurlijk waren de argumenten om dit besluit ten positieve te keren vooral gestoeld op de efficiency van de VAMEX-organisatie, de toegankelijkheid van de VAMEX, de kwaliteit van het examen, de geborgde continuïteit van de examenproducten en examenontwikkeling, het feit dat je direct na aflegging van het examen –bij goed resultaat natuurlijk- je het diploma in handen hebt en het draagvlak van de VAMEX onder de doelgroep.

Indien er een uitkomst van dit overleg te melden is, zal het Watersportverbond dit je vertellen.

(*) VAMEX staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens en is de naam waaronder de Stichting VAMEX opereert. Deze stichting is opgericht door vier bonden (ANWB, Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club, Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water. 

Background