Ontwerpplan Natura 2000 IJsselmeergebied ter inzage

20 december, 2016

Ontwerpplan Natura 2000 IJsselmeergebied ter inzage

20-12-2016 Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Het ontwerpbeheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaar genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

In het IJsselmeergebied ligt in bovengenoemde periode het Natura 2000 ontwerpbeheerplan voor 6 gebieden ter inzage: Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren, Zwarte Meer.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten
Het ontwerpbeheerplan is te vinden op de webpagina IJsselmeergebied van Platform Participatie. De stukken zijn ook in te zien op diverse locaties in het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat organiseert inspraakavonden die om 18.00 uur beginnen en duren tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. onderstaand de locaties:

  • Woensdag 14 december 2016: Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk
  • Dinsdag 20 december 2016: Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 in Hoorn
  • Donderdag 5 januari 2017: Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer

Meer informatie
Meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op de website IJsselmeergebied van Platform Participatie.

Watersportverbond

Het Watersportverbond, aanwezig op de sessies van Hoorn en Lemmer, zal een zienswijze opstellen, met extra aandacht voor de gedragscode, de diverse oevers, de uitbreiding van het beschermde gebied de Kreupel en het toetsingskader jachthaven.

Background