Zienswijzen op Natura 2000 ontwerpbeheerplan Zuidlaardermeer

30 november, 2016

Zienswijzen op Natura 2000 ontwerpbeheerplan Zuidlaardermeer

30-11-2016 Het Watersportverbond heeft eind november formeel haar zienswijzen omtrent het ontwerp beheerplan Natura 2000 Zuidlaardermeergebied ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 Vanuit het Watersportverbond waren de heren L.J. Blanksma en J. Kruijer van het regioteam Groningen/Drenthe hier nauw bij betrokken. Het Watersportverbond heeft de provincie verzocht het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Zuidlaardermeer bij te stellen met in acht neming de aangedragen zienswijzen, en heeft aangeboden constructief mee te denken over de plannen voor het meer.

 

We houden je via www.watersporters.nl op de hoogte.

Background