Voorzitter Watersportverbond legt functie definitief neer

28 augustus, 2017

Voorzitter Watersportverbond legt functie definitief neer

Het bestuur van het Watersportverbond heeft eind juni 2017 melding gemaakt van het feit dat haar voorzitter, Jan Berent Heukensfeldt Jansen, door persoonlijke omstandigheden tijdelijk uit de running is.

Als bestuur spijt het ons zeer om te moeten melden dat Jan Berent definitief zijn functie als voorzitter van het Watersportverbond om gezondheidsredenen neerlegt. Wij zijn Jan Berent dankbaar voor zijn inzet voor het Verbond en de in de afgelopen jaren behaalde resultaten.

De komende maand zal het bestuur de procedure bespreken en een profielschets vaststellen voor de werving van zijn opvolger. Totdat de nieuwe voorzitter door onze Algemene Ledenvergadering benoemd wordt, worden zijn taken door de overige bestuursleden waargenomen.

Namens het bestuur, 

Harry Wagemakers                                        Maurice Leeser
Secretaris                                                          Directeur

Background