Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden Limburg

14 december, 2017

Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden Limburg

In navolging op het Nautisch Programma van Eisen uit 2013-2015 is door de Provincie Limburg het Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden-Limburg voor 2016-2018 opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een subsidiebedrag van 3,3 miljoen euro, bestemd voor vernieuwende initiatieven vanuit de watersportwereld. Alle ondernemers, verenigingen, watersportscholen en andere watersportgerelateerde instanties kunnen op deze subsidieregeling een beroep doen. Het Regioteam Limburg van het Watersportverbond heeft de kar getrokken en heeft alle geïnteresseerde organisaties geholpen met het voorbereiden en indienen van projecten.

Projecten moeten passen binnen het door de provincie gestelde kader waarbij de steekwoorden zijn: vernieuwende activiteiten, aantrekken van nieuwe watersporters, jeugdactiviteiten, etcetera. Onderhoud aan bestaande voorzieningen valt niet onder de regeling.

Enkele voorbeelden zijn een schoolsportproject om schooljeugd te laten kennismaken met diverse aspecten van de watersport, aanschaf van materialen om de jeugdopleiding bij verenigingen een boost te geven en nieuwe jeugdleden aan te trekken, aanschaf van sup-planken om binnen verenigingen leden enthousiast te maken voor suppen, het laten opleiden van nieuwe instructeurs voor het jeugdzeilen binnen verenigingen of aanschaf materiaal om binnen een vereniging boatsharing op te starten.

Eind november zijn, mede door inspanningen van het regioteam, projecten van drie verenigingen beschikt, drie lopen nog en twee zijn in de opstartfase. Tot 8 maart 2018 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen.

Kijk dus eens binnen je vereniging of daar wensen bestaan, die misschien binnen de regeling zouden kunnen vallen.

Nieuwsgierig? Bekijk het hele plan op deze website.

Vragen? Stuur een mail aan Fons van Gent (secretaris Regioteam Limburg) via fonsvangent@ziggo.nl.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Limburg is hier te vinden.

Background