Breder perspectief voor bevaarbaar Apeldoorns kanaal

10 februari, 2017

Breder perspectief voor bevaarbaar Apeldoorns kanaal

10 februari 2017 - Op 8 februari vond in Heerde een rondetafelgesprek plaats over het Apeldoorns Kanaal tussen Gelderse statenleden, de stuurgroep Veluwekroon en belangenorganisaties. Marleen Maarleveld, directeur van de Stichting Waterrecreatie Nederland was aanwezig en leverde haar bijdrage ook namens het Watersportverbond, de Hiswa, de ANWB en Sportvisserij Nederland, allen verenigd in de stichting. Rick Scholten is vanuit het regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond al jaren nauw betrokken bij het bevaarbaar maken van het kanaal voor de recreatievaart. Rick is tevens secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Zowel Rick als Jan Jansen waren namens het bestuur van de Stichting Apeldoorns Kanaal aanwezig bij het rondetafelgesprek.

“De winst van het rondetafelgesprek is dat de blik op de haalbaarheid veel breder is geworden. Je moet niet alleen kijken naar de kosten en de opbrengst uit de recreatietoervaart maar naar de effecten op de totale ontwikkeling van het gebied als gevolg van een bevaarbaar kanaal. Het is nu aan Provinciale Staten om een standpunt te bepalen voor het vervolg”.

Roel Docter, woordvoerder van de Wapenveldse organisaties, leidt dit met name af uit de bijdragen die Marleen Maarleveld en Erik Droogh aan het gesprek in de Heerd in Heerde leverden. Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland, leverde haar bijdrage ook namens het Watersportverbond, de Hiswa, de ANWB en Sportvisserij Nederland, allen verenigd in de Stichting Waterrecreatie Nederland.

Deze organisaties pleiten voor een bevaarbaar kanaal als veilig alternatief voor de IJssel, een standpunt dat recent nog door de provincie Gelderland is onderschreven. “Maarleveld riep op om niet te stoppen bij het knelpunt dat de Hezenbergersluis nu oplevert. Volgens haar zijn er best goede alternatieven te bedenken over het beheer en onderhoud. En daarover werd ze ook bevraagd door de Statenleden.

Verrassend was ook haar opmerking over de keuzes die de Stuurgroep Veluwekroon heeft gemaakt bij de inschakeling van één van de adviesbureaus. Volgens Maarleveld is dit bureau niet gespecialiseerd in watergerelateerde vraagstukken”, aldus Docter. Die hoopt dat de Staten het door Erik Droogh, directeur van Leisurelands, aangedragen alternatief van een exploitatiemaatschappij gaat onderzoeken. “Droogh betoogde dat het een denkfout is om alleen te kijken naar de opbrengst uit de toervaart. Hij zou de watersporter willen belonen als hij naar dit gebied wil komen. De economische effecten door waardestijging van woningen, vastgoedontwikkeling en bestedingen in het gebied zijn veel groter dan de directe opbrengst. En dat zijn we helemaal met hem eens”, laat Docter weten. Die ook blij was met de kritische vragen van de Statenleden richting de Stuurgroep Veluwekroon.

“Het proces is niet zuiver verlopen. Vertegenwoordigers van de Stuurgroep lieten nu weten dat ze geen besluit hebben genomen maar alleen een advies hebben gegeven”, verbaasde Docter zich. De Wapenveldse organisaties waarvan Docter woordvoerder is, zien nu uit naar de behandeling in de commissie EEM van Provinciale Staten op 29 maart. “De adviezen die de Statenleden mee hebben gekregen over het beheer en het brede economische perspectief zijn zeer waardevol. Wij blijven hameren op consistentie van beleid en dus het mogelijk maken van varen naar Wapenveld door beweegbare bruggen als eerste stap uit te voeren”, aldus Docter.

Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Background