Intentieverklaring Sport en Natuur getekend

01 februari, 2017

Intentieverklaring Sport en Natuur getekend

Op 30 januari 2017 zijn in Ermelo (Gelderland) diverse organisaties binnen en buiten de sport bijeen geweest om een intentieovereenkomst te tekenen over sport en natuur. Ook het Watersportverbond was hierbij aanwezig en heeft de intentieverklaring getekend.

Groene tafel
Gedurende drie bijeenkomsten in 2016 zijn diverse organisaties binnen de sport, waaronder de NFTU (toerfietsen), de NGF (golfen), Sportvisserij Nederland, de Hippische Bond,  NOC*NSF, het ministerie van VWS (sport) en het Watersportverbond in gesprek getreden met de Vlinderstichting. Deze stichting trad op als gespreksleider, mede op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De bijeenkomsten vonden plaats binnen het kader van de zogenaamde Groene Tafel.

Centraal in deze gesprekken stond en staat de veronderstelling dat de Nederlandse buitenruimte, de biodiversiteit en de kwaliteit daarvan onder druk staat. Deze buitenruimte is immers van grote waarde. Niet alleen maatschappelijk, cultuur-historisch of economisch, maar ook omdat onze sporten/sporters niet zonder (het beleven) van deze buitenruimten kunnen. De buitenruimte is voor veel mensen het decor om in te sporten en hebben een bewezen positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid van mensen. Zo ook voor onze sport: de watersport.

Intentieverklaring
Na een drietal bijeenkomsten waarin deze thematiek nader verkend is, zijn de deelnemers tot de conclusie gekomen dat zij binnen dit thema willen verder werken en om te bespreken of ze willen komen tot een green deal voor de (buiten-)sportsector. Ook is afgesproken dat elke deelnemer komt tot de uitvoering van een project.

Het Watersportverbond heeft gekozen om een project te verkennen met als doel ons water vrij te maken van restafval. Een aantal verenigingen die aangesloten zijn bij het Watersportverbond doen dit al op eigen initiatief in en rondom het eigen clubhuis. Daarnaast maakt het Watersportverbond via haar project Optimist on Tour, onderdeel waterlab, kinderen meer bewust van de functie van (schoon) water. De eerste stappen zijn dus gezet. De kunst is nu om meer verenigingen bij dit uiteindelijke doel ‘schoon water’ te laten aansluiten.

Om haar rol in deze meer kracht bij te zetten is het Watersportverbond toegetreden tot een stuurgroep die genoemde Green Deal moet voorbereiden.

Background