Ruim 55 duizend 'statiegeldhandtekeningen' overhandigd aan Tweede Kamer

14 februari, 2017

Ruim 55 duizend 'statiegeldhandtekeningen' overhandigd aan Tweede Kamer

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga heeft dinsdag 14 februari ruim 55 duizend handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Hij en de ondertekenaars van de petitie willen dat er op korte termijn statiegeld wordt ingevoerd op de verkoop van kleine frisdrankflessen (petflesjes). Volgens Tinga is dat hard nodig: “Als we statiegeld op die petflesjes hebben, verminderen we dit type zwerfafval met tachtig procent!”


“Het grote probleem van plastic afval  - dat is de essentie - is dat plastic afval niet biologisch afbreekt”, stelt Tinga. “Dit blijft honderden jaren in het milieu. Het brokkelt af in kleinere stukjes en wordt opgenomen onderaan in de voedselketen. Per jaar sterven hierdoor 100.000 zeezoogdieren en 1.000.000 zeevogels.”

Het Watersportverbond steunt Tinga in zijn strijd tegen zwerfafval. De afgelopen weken hebben we verenigingen, leden en watersporters opgeroepen om de petitie van de Plastic Soup Surfer te ondertekenen. “Wie wil er nu sporten in vervuild water?!”, aldus directeur Maurice Leeser.

Dat het niet zo goed gesteld is met kwaliteit van het water blijkt uit het feit dat de Nederlandse overheid samen met haar Europese partners er veel aan gelegen is om de kwaliteit van water te verbeteren. Zo zijn er afspraken gemaakt binnen de Europese Unie om in 2027 de kwaliteit van het water op een bepaald niveau te brengen. Maar ook van de watersector wordt een bijdrage verlangd. Het Watersportverbond is al jaren betrokken op een aantal vraagstukken die moeten leiden tot een verbeterde waterkwaliteit. Denk hierbij aan de Blauwe vlag, anti fouling en toiletlozingen. Ook doet het Watersportverbond mee aan de groene tafel om te komen tot een betere biodiversiteit op en rond het water.

Bewustwording
“Maar het kan veel beter”, stelt Leeser. “Het kan veel beter met de bewustwording van het vraagstuk onder onze verenigingen. Maar ook met het feitelijk schoonmaken van het water door het verwijderen van restafval op en rondom onze havens, en op en rondom onze vaarwateren.”

Het creëren van bewustwording bij kinderen is volgens het Watersportverbond essentieel om een volgende stap te maken naar schoon water. Samen met Delta Lloyd doen we dat onder andere met het Waterlab van de Optimist on Tour en via de Otterpost van de Otterclub.

Handen uit de mouwen
Woensdag 22 maart is het WereldWaterdag en vinden er in heel Nederland initiatieven plaats om de Nederlandse wateren schoon te maken. Een van de initiatieven wordt gehouden door Ingrid Kroon van supschool ikSUP in Loosdrecht. Onder de vlag van het zogenoemde SUPKids-programma waarin natuur en milieu centraal staan, gaat ze met kinderen een lokaal natuurgebied schoonmaken. Meer informatie over deze actie is te vinden via iksup.nl

Background