Nieuwe aanbod Academie voor Sport Kader nu online

04 juli, 2017

Nieuwe aanbod Academie voor Sport Kader nu online

Trainers en coaches spelen een belangrijke rol binnen uw club. Als zij goed zijn, draait alles net even beter. Hoe helpt u hen goed, of zelfs beter, te worden? Daarvoor is de Academie voor Sportkader (ASK) opgericht! Met scholingen en verenigingstrajecten ondersteunen zij de clubs.

Het aanbod van de ASK voor het seizoen 2017/2018 staat nu online. Zo kunt u als club in de planning van het nieuwe seizoen ook bijtijds de ondersteuning van je kader regelen. Wilt u weten wat de ASK voor uw trainers en coaches kan doen? Er is een nieuwe brochure beschikbaar. Daarin wordt helder verteld wat de achtergrond van de ASK is en welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

Divers
De scholingen van de ASK richten zich niet alleen op trainers en coaches. Ook voor arbiters, bestuurders of ouders bieden zij opleidingen aan. Op deze manier krijgt iedereen die binnen uw club meewerkt de mogelijkheid daarin ondersteuning te krijgen.

Een belangrijke basis voor trainers in de nieuwe planning is de scholing '4 inzichten over trainerschap'. Met deze scholing kunt u uw technisch kader de mogelijkheid bieden te groeien in hun rol als trainer/coach. Joyce van Santen, kerndocent van deze scholing: "Het is een heel interactieve bijscholing, waarbij ik heel vaak van de trainers hoor: ‘Dit had ik veel eerder moeten doen’. Er worden veel praktische handvatten aangeboden, maar er zitten ook veel 'a-ha-momenten' in, waar de deelnemers mee aan de slag kunnen. Het mooie is, dat je ziet hoe ze in de scholing ook van elkaar leren. Juist door eens samen met trainers uit andere takken van sport hun kennis en ervaringen te delen. Super inspirerend!"

ASK
De ASK is sinds 2006 onderdeel van NOC*NSF en is opgericht door sportbonden. Het is nog altijd een product van nauwe samenwerking tussen de sportkoepel en de bonden. ‘Voor elke sporter een competente trainer/ coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter/jurylid, in een veilig sportklimaat gecreëerd door competente sportbestuurders.’ Die zin vat de ambitie van ASK treffend samen.

Bron: sport.nl/voorclubs

 

 

Background