Verslag bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+

04 juli, 2017

Verslag bijeenkomst Meerjarenbeleidsplan 2017+

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl. is het Meerjarenbeleidsplan niet tot stemming gekomen. Naast een aantal inhoudelijke bezwaren, bleek dat een aantal van de verenigingen ook vonden dat er te weinig tijd zat tussen het ontvangen van het concept Meerjarenbeleidsplan 2017+, en de behandeling ervan op de ledenvergadering.

Daarom heeft het Watersportverbond op donderdag 22 juni 2017 een bijeenkomst georganiseerd om met onze verenigingen over het Meerjarenbeleidsplan 2017+ in discussie te gaan. Het verslag van de bijeenkomst  in Nieuwegein vindt u hier. Ook kunt u hier de presentatie die deze avond is gegeven bekijken. Graag benadrukken wij dat de presentatie niet los kan worden gezien van de bijbehorende context, die tijdens de bijeenkomst door is gegeven. In september wil het Watersportverbond nog één of twee vergelijkbare bijeenkomsten organiseren. De feedback uit de bijeenkomsten zal door het bestuur besproken en verwerkt worden in een aangepast concept Meerjarenplan 2017+.

Background