Meer groen in en om de stad

27 juni, 2017

Meer groen in en om de stad

Bomen en planten zijn belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen jaren is de aanleg van bomen en planten achtergebleven ten opzichte van de groei van stedelijke bevolking.

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een groeiende bevolking. Een bevolking die bovendien vergrijst, en die daardoor meer tijd heeft om buiten te verpozen. De Gezondheidsraad beveelt in dit advies aan om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

Dit bericht ondersteunt het feit dat het Watersportverbond de laatste tijd meer wil inzetten op zaken als het belang van biodiversiteit op en rondom de verenigingshavens. Binnen dit kader bereidt het Watersportverbond samen met de Hiswa Vereniging, de Blauwe Vlag en Nederland Schoon momenteel een meerjarig project voor waarin het thema schoon water centraal staat. En dat is ook de reden waarom het Watersportverbond partner is van #Source2Sea project van de plastic soup surfer Merijn Tinga, die aandacht van ons als gebruikers van water vraagt voor de gevolgen van plastic afval in onze rivieren.

Bekijk hier het adviesplan van de Gezondheidsraad.

Bron: Gezondheidsraad

Background