Natuur- en Recreatie Adviescommissie Grevelingen/Haringvliet

28 juni, 2017

Natuur- en Recreatie Adviescommissie Grevelingen/Haringvliet

Namens het Watersportverbond waren Henk Botterweg (Regioteam Deltawateren), Romke Woudstra (Regioteam Delta Noord) en Frank Clement (voorzitter WV H2O uit Herkingen) onlangs aanwezig bij een vergadering van de Natuur- en Recreatie Adviescommissie Grevelingen/Haringvliet. Andere aanwezige organisaties waren Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de Visstand Beheercommissie Grevelingen.

Aan de steiger bij Punt West is een aanlegverbod jaarrond, 24/7. Henk Botterweg merkte op dat het is bedoeld voor een rondvaartboot die slechts vier maanden op drie dagen van de week tweemaal per dag langs komt. Hij stelde voor een onderbord te plaatsen waardoor de resterende tijd de recreatievaart aan die steiger mag liggen. Jan de Geus, secretaris van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, zegde dat toe.

Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Deltawateren.

Background