Oproep medewerking onderzoek seksuele intimidatie en misbruik in de sport

01 juni, 2017

Oproep medewerking onderzoek seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onlangs is een groot onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport gestart. Voor dit onderzoek is een onderzoekscommissie ingesteld, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

De commissie gaat de aard en de omvang van seksueel misbruik in de sportwereld onderzoeken, om vervolgens concrete aanbevelingen te kunnen geven aan sportorganisaties. Het vermoeden bestaat dat seksueel misbruik in de sport zeer omvangrijk is. Op basis van eerder onderzoek blijkt dat één op de tien sporters onder de 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik. Het gaat dan onder meer om aanranding en verkrachting.

Het Watersportverbond vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport aan te pakken, maar vooral om dat gedrag te voorkomen. Dit doen we onder andere door actief deel te nemen aan het project ‘naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). Diverse workshops (o.a. Sportief Besturen, Sportief Coachen, Besturen met een visie) uit dit programma zijn door ons georganiseerd. In onze nieuwsbrieven en op de site hebben wij regelmatig artikelen gepubliceerd over dit onderwerp (o.a. cursussen van de Academy voor Sportkader, aanvragen VOG). Daarnaast heeft het Watersportverbond, als onderdeel van het reglement van de Tucht- en Beroepsraad, een eigen reglement met betrekking tot Seksuele Intimidatie met een bijbehorende procesgang en sanctiesysteem opgesteld. Wij beschikken over een deskundige Zeil-, Tucht- en Beroepsraad met goede en geactualiseerde reglementen en procedures, zodat er adequaat opgetreden kan worden wanneer het mis is. Daarnaast heeft het Watersportverbond een vertrouwenscontactpersoon. Meer informatie vindt u op http://www.watersportverbond.nl/verenigingen/bestuur-en-beleid/beleid-en-visie/veilig-en-met-plezier-sporten/

Het Watersportverbond hecht grote waarde aan dit onderzoek. Daarom roepen wij alle vaarscholen, klassenorganisaties en verenigingen op om dit onderzoek te steunen door eventuele ervaringen aan de commissie te melden en door deze oproep nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

De brief van de voorzitter van de Onderzoekscommissie Klaas de Vries is te lezen via DEZE LINK

 

Background