Vacatures Zeilraad

15 juni, 2017

Vacatures Zeilraad

In verband met een tweetal vrijkomende vacatures in november aanstaande zoekt het Watersportverbond nieuwe leden voor de Zeilraad.

De Zeilraad behandelt de hoger beroep aanvragen die bij het Watersportverbond worden ingediend tegen beslissingen van protestcomités. Daarnaast geeft de Zeilraad desgevraagd uitleg van de regels aan verenigingen en andere organisaties die bij het Watersportverbond zijn aangesloten. Tot slot is de Zeilraad verantwoordelijk voor de afhandeling van disciplinaire zaken (wangedrag) die bij het Watersportverbond worden gemeld.

 
De Zeilraad vergadert in beginsel elke eerste maandagavond van de maand.
Leden van de Zeilraad moeten beschikken over grondige kennis van “De Regels voor Wedstrijdzeilen”. Van kandidaten wordt verwacht dat zij ervaring hebben als lid van protestcomités en een nationale of internationale erkenning bezitten. Het hebben van een juridische achtergrond strekt tot aanbeveling.

Het Watersportverbond verzoekt kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie om zich kenbaar te maken door vóór 1 augustus aanstaande een korte brief met motivatie en CV te mailen of te zenden aan het kantoor van het Watersportverbond, postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein ter attentie van de secretaris van de Zeilraad, de heer John Borsboom.

Voor meer informatie over deze functie kunt u tevens contact opnemen per e-mail via: secretariaat@watersportverbond.nl

Background