Haringvlietsluizen op een kier

29 mei, 2017

Haringvlietsluizen op een kier

De Haringvlietsluizen worden in 2018 om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen op een ‘kier’ gezet. De natuurwaarden van het Haringvliet zullen hierdoor sterk toenemen, omdat er een soepele overgang komt van zout naar zoet water. Om de belangen van landbouw en zoetwatervoorziening te waarborgen zijn er in de voorbereiding grote investeringen nodig geweest. Achter de dijken zijn nieuwe leidingen en watergangen aangelegd om zoet water achter de nieuwe zoutgrens (Middelharnis-monding Spuit) te realiseren.

Waterleidingbedrijf Evides heeft 17 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe waterleiding richting het filtergebied Ouddorp. Het Waterschap Hollandse Delta heeft ruim € 50 miljoen geïnvesteerd in nieuwe innamepunten en watergangen op zowel Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond en naar verwachting zal het Kierbesluit dan ook in 2018 in werking treden.

Het Watersportverbond volgt deze zaak al jaren nauwlettend. Wat gebeurt er met het waterpeil? En leidt de toename van natuurwaarden niet tot nodeloze beperkingen voor de recreatievaart? Deze betrokkenheid heeft succes gehad. Er wordt nu uitgegaan van een peilverschil dat slechts enkele centimeters zal bedragen en beperken de zoneringen voor natuurwaarden (met name bij Stellendam) zich vooral tot de walzijde.

Berekenen is één ding, weten is het volgende
Rijkswaterstaat heeft dit onderkend en is opgestart met het project “lerend implementeren”. Alle gebruikers en belanghebbenden hebben dan ook zitting in een Klankbordgroep op basis waarvan de theorie aan de praktijk kan worden getoetst. De regio Delta Noord van het Watersportverbond wordt hierbij – ook vanwege hun inzet bij de voorbereiding – nadrukkelijk betrokken. De zoutgrens en het waterpeil zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De vismigratie wordt hierbij ook gemonitord. Watersportvereniging Blinckvliet ondersteunt dit ter hoogte van de ingang van de haven aan het Spui in Zuidland met meetkabels.

Afbeelding: Rijkswaterstaat

Background