Hotelbestemming kop landtong Nieuwe Meer van de baan

08 november, 2017

Hotelbestemming kop landtong Nieuwe Meer van de baan

De verandering van het bestemmingsplan voor hotelbouw mogelijk te maken, is door de gemeenteraad van Amsterdam afgewezen. Hotelbouw op deze plaats bij de Nieuwe Meer past niet in het overnachtingsbeleid. Het doorkruist de Hoofdgroenstructuur die hier aanwezig is en past niet in de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurvisie Amsterdam 2040. Hiermee komt een einde aan jarenlang touwtrekken om jachthaven Driessen, die 10 jaar geleden in handen kwam van woningbouwvereniging Rochdale.

Op 4 maart 2016 heeft het Watersportverbond het voortouw genomen en - namens alle Watersportverenigingen en Scoutinggroepen rond de Nieuwe Meer - een officiële zienswijze ingediend op het bestemmingsplan voor de kop van de landtong Nieuwe Meer. Met succes zo blijkt nu!

Maar we kunnen nog niet op onze lauweren rusten. Wat op dit moment loopt voor De Nieuwe Meer is het project Groot-Amsterdams-Bos, gericht op een kwaliteits- en schaalsprong van het Amsterdamse bos, met een uitbreiding van het Bos met de Oeverlanden. Hieraan gekoppeld zijn er bij de gemeente Amsterdam ideeën om een metropolitaan park van formaat te realiseren. De projectgroep bereidt nu een document voor voor het volgende college van B&W, waarin dit nieuwe perspectief op een aantal aspecten is uitgewerkt: natuur, sport, cultuur, gebiedsontwikkeling; als start van een mogelijk nieuw project.

Het regioteam West-Holland heeft contact met de projectleider, ook voor zijn plan om met de Watersportverenigingen en Scoutinggroepen bij elkaar te komen. Wij houden de vinger aan de pols.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam West-Holland - waar de Nieuwe Meer onder valt - is hier te vinden. 

Background