In memoriam: Herman Dreesman

10 oktober, 2017

In memoriam: Herman Dreesman

Met het plotseling overlijden van Herman Dreesman verliest het Regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond een zeer aimabel teamlid. In onze vergaderingen heel alert en op juiste momenten treffend reagerend. Met grote interesse verdiepte Herman zich in de vele onderwerpen waar het regioteam zich over moest buigen. De watersport in de meest brede zin van het woord lag hem na aan het hart.

Wij, leden van het regioteam, zullen Herman missen.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en andere verwanten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond
Servaas Smulders, Rob Helder en Lieuwe Blanksma

Herman Dreesman was lid van Vereniging Watersport de Twee Provinciën (VWDTP). 

Background