Bijeenkomst interventiekompas Agentschap Telecom

29 januari, 2018

Bijeenkomst interventiekompas Agentschap Telecom

Donderdag 18 januari 2018 was Hylke Steensma namens het Watersportverbond aanwezig bij een bijeenkomst van het Agentschap Telecom. Andere aanwezigen waren vertegenwoordigers van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers, de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de Stichting Vamex, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de voorlichtingscampagne Varen doe je Samen! en een producent van marifoons.

Betrouwbare communicatie op het water is gebaat bij heldere regels en deugdelijke apparatuur. Naleving van deze regels en het gebruik van deugdelijke apparatuur is dan ook essentieel om betrouwbare communicatie te kunnen realiseren. Effectief en efficiënt toezicht op maritieme communicatie Agentschap Telecom is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Namens de minister waarborgt het agentschap betrouwbare en moderne telecommunicatie voor en in Nederland. Maritieme communicatie is een onderdeel van dit domein. In dat domein gaat het onder andere over correcte (maritieme) identificaties en doelmatig ethergebruik zoals het juiste kanaalgebruik en het legitiem uitzenden van noodsignalen. Ook is Agentschap Telecom verantwoordelijk voor het toezicht op exameninstellingen die opleiden voor een gebruikskwalificatie van maritieme communicatieapparatuur. Tot slot geven ze vergunningen uit voor onder andere marifoonwalstations.

Op dit moment heroverweegt Agentschap Telecom de manier waarop zij toezicht houdt op de maritieme sector. “We formuleren nieuw beleid wat deels wordt ingegeven door de beweegredenen van onze doelgroep”, aldus Bauke Jonkmans van Agentschap Telecom. In Amsterdam is volgens de methode van het Interventiekompas (een manier om naleefmotieven in beeld te brengen) openlijk met de aanwezigen van gedachte gewisseld over de regels, de naleving daarvan en het toezicht.

Onderwerpen waren onder andere communicatie vanuit het Agentschap Telecom, de jaarlijkse kosten voor de registratie, (het gebrek aan) ‘etherdiscipline’ en ruis op dubbele kanalen. De bijeenkomst helpt het Agentschap Telecom toezicht te houden op de zaken die er toe doen, met interventies die echt een verschil maken. Hoewel het beleid dat Agentschap Telecom gaat maken voor intern gebruik bedoeld is, krijgen de deelnemers aan het Interventiekompas wel nog terugkoppeling over de conclusies van alle sessies die het agentschap heeft gehouden

Een interessant filmpje over de werkzaamheden van het Agentschap Telecom (en wat er wordt gedaan voor de kosten voor 'geregistreerd frequentiegebruik’) is hier te vinden.

 

 

Background