Uitnodiging bijeenkomst voor Klassenorganisaties en Wedstrijdverenigingen

11 januari, 2018

Uitnodiging bijeenkomst voor Klassenorganisaties en Wedstrijdverenigingen

Op zaterdag 20 januari 2018 van 10:00 tot 17:00 uur organiseert het Platform Wedstrijdzeilen in “DeWeerelt” te Utrecht-Papendorp een bijeenkomst voor Klassenorganisaties en Wedstrijdverenigingen.

DeWeerelt is sinds november het nieuwe onderkomen van het Watersportverbond en bevindt zich aan de Orteliuslaan 1041 te Utrecht-Papendorp.

Samen met u willen we een start maken van het nieuwe zeilseizoen en daarbij een aantal voor u relevante onderwerpen aan de orde laten komen. Dit doen we in 2 themaronden van 10:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 15:30 uur. U kunt kiezen uit 3 thema's waarvan u er dus 2 kunt volgen. Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
09:30 - 10:00 Inloop + koffie
10:00 - 10:30 Welkom + uitleg format van de dag
10:30 - 12:30 Ronde 1
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Ronde 2
15:30 - 16:00 Plenaire afsluiting
16:00 - 17:00 Borrel

Via deze link kunt u inschrijven. De inhoud van de thema's treft u als u verder gaat met uw inschrijving. Per ronde kunt u dus 1 maar thema aankruisen.

De thema’s zijn gekozen uit de thema’s die genoemd worden in het Beleidsplan 2017+ (Sterk op het water) dat in de laatste jaarvergadering door de ALV is goedgekeurd. U kunt het beleidsplan vinden via deze link.

Verder is dit een uitstekende gelegenheid om uw netwerk te activeren en voor uitwisseling van informatie. Uiteraard luiden we dit nieuwe jaar in met een gezellige borrel aan het einde van de dag!

Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u uw persoonlijke programma met aanvullende informatie.

Er is plaats voor maximaal 2 personen per klasse of vereniging.

 

Background