Watersportacademy

Opleidingen van het Watersportverbond

Sponsoring - 18 december 2017

Door de samenwerking te zoeken met bedrijven en instanties en met gedeelde belangen gezamenlijk doelen na te streven, kun je met dergelijke partijen tot overeenstemming komen over een financiële impuls voor bepaalde verenigingsactiviteiten. Een moderne vereniging kan het zichzelf niet veroorloven aan de eventuele voordelen van sponsoring voorbij te gaan, maar plannen op dit gebied moeten wel goed gefundeerd zijn.

Een goed doordacht sponsorbeleid is dus van belang. Sponsorbeleid is iets wat je als vereniging zelf moet ontwikkelen omdat het voor elke club anders is. Geen club en situatie is immers hetzelfde.

Deze bijeenkomst wordt ingeleid door Frank van den Wall Bake. Hij is bestuurslid van het Watersportverbond en is tevens eigenaar van Van den Wall Bake Consult. Van den Wall Bake Consult is een loket voor (sport)sponsoring. Achter dat loket zit ruim 40 jaar kennis, kunde, netwerken en bovenal veel gevoel voor het vak sponsoring. 40 Jaar ervaring in met name het creatieve en strategisch benutten van sponsoring. Van den Wall Bake Consult is hèt loket waar een (sport)sponsorbeleid kan worden gecreëerd of kan worden doorgelicht. Een "second opinion", een klankbord voor vragen als: "doen wij het goed" of, "betalen we niet teveel of te weinig" of, "moeten we onze bakens niet eens verzetten" of, "moeten wij ons eigenlijk ook niet in de (sport)sponsor arena begeven". (www.vdwbconsult.nl )

Gerlof van der Werf geeft u een inkijkje in het sponsorbeheer van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Hij is voorzitter van de sectie Sponsoring bij deze vereniging. De sectie is verantwoordelijk voor  de PR en communicatie van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en de werving, de selectie en het relatiebeheer van de sponsoren van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Zo is de Sectie bijvoorbeeld ieder jaar verantwoordelijk voor het sponsordorp bij de Sneekweek. Hier kunnen de hoofdsponsoren van de dit grootste zeilevenement op binnenwater zich presenteren aan zeilers en publiek. Daarnaast vallen het clubblad, KWS Journaal, en de website en automatisering onder verantwoordelijkheid van deze sectie.

Datum: 18 december 2017

Locatie: De Weerelt, Orteliuslaan 1041 - 3528 BE Utrecht

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Opgeven voor de thema-avond Sponsoring? Klik hier. Let op: Er kunnen max. 45 personen deelnemen aan de bijeenkomst. VOL=VOL.

 

Background