Bestuur

Bestuur

Het Watersportverbond is officieel een vereniging. Dat betekent dat wij een bestuur hebben. Uit wie bestaat ons bestuur en wie is er verantwoordelijk voor welke onderwerpen binnen onze organisatie?

Jan Berent Heukensfeldt Jansen - Voorzitter
Harry Wagemakers - Secretaris
Peter de Jong - Penningmeester
Marieke Poulie - Aandachtsgebied Topsport 
vacant - Aandachtsgebied Sport & Recreatie (Wedstrijdsport en Jeugd & Opleidingen)
Jan Stelwagen - Aandachtsgebied Dienstverlening
Frank van den Wall Bake - Aandachtsgebied Communicatie, Marketing & Sponsoring
Peter van Arkel - Aandachtsgebied Belangenbehartiging & Infrastructuur
Background