Controleraad

Controleraad

De Controleraad is binnen het Watersportverbond het orgaan dat controle uitvoert over het beleid van het Watersportverbond. Daarmee controleert zij het bestuur, het bureau en de vrijwilligers.

De Controleraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering en bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter (vacant)
De heer Ric van Wijk (secretaris)
De heer Ramon Frankfort (lid en plaatsvervangend voorzitter)
De heer Jan Asselbergs (lid)
De heer Erik Schoneveld (lid)
De heer Pieter Klapwijk (plaatsvervangend lid)
De heer Ad van den Broek (plaatsvervangend lid)

De taken van de Controleraad zijn vastgelegd in de statuten van het Watersportverbond.
Background