Controleraad

Controleraad

De Controleraad is binnen het Watersportverbond het orgaan dat controle uitvoert over het beleid van het Watersportverbond. Daarmee controleert zij het bestuur, het bureau en de vrijwilligers.

De Controleraad wordt samengesteld door de Algemene Ledenvergadering en bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter (vacant)

De heer Ric van Wijk (secretaris)
De heer Ramon Frankfort
De heer Jan Asselbergs

De heer Pieter Klapwijk

De heer Ad van den Broek

De heer Erik Schoneveld

De taken van de Controleraad zijn vastgelegd in de statuten van het Watersportverbond.
Background