Versterk de Reglementen commissie

Versterk de Reglementen commissie

Ben jij iemand van de regeltjes en actief in de zeilwedstrijdsport? Dan ben jij degene die wij zoeken om de Reglementencommissie te versterken!

De Reglementencommissie van het Watersportverbond heeft onder andere tot taak:

  • het omzetten van het wedstrijdsportbeleid in reglementen;
  • het vertalen van de Racing Rules of Sailing;
  • het beantwoorden van vragen betreffende de Regels voor Wedstrijdzeilen;
  • het controleren van de aankondiging en de wedstrijdbepalingen voor Nederlandse- en Klassenkampioenschappen.

Voor het nieuw te benoemen lid wordt gedacht aan het volgende profiel van de kandidaat (M/V):

  • Lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging;
  • Ruime ervaring in de zeilwedstrijdsport;
  • Meerjarige ervaring als Wedstrijdleider of Judge of Umpire;
  • Een goede kennis van de Regels voor Wedstrijdzeilen;
  • Ervaring met reglementen en/of wedstrijdbepalingen;
  • Liefst enige jaren bestuurlijk of als docent/coach actief zijn bij de zeilwedstrijdsport.

De commissie komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Daarnaast moet buiten de vergadering tijd worden besteed aan het beoordelen van documenten. De kandidaat moet voldoende tijd beschikbaar hebben om actief te participeren in deze activiteiten van de Reglementencommissie.

Personen die zichzelf, of een ander, kandidaat willen stellen voor deze vacature, kunnen tot 15 april 2016 een brief waarin de kandidatuur wordt toegelicht, met als bijlage een CV waaruit onder andere blijkt in hoeverre aan het bovengenoemde profiel wordt voldaan, sturen aan:

Watersportverbond t.a.v. dhr. Bart van Breemen (Manager Sport en Recreatie)
Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein
E-mail: bart.van.breemen@watersportverbond.nl

Background