Voorzitter voor het bestuur (vrijwillig)

Voorzitter voor het bestuur (vrijwillig)

Voor het Watersportverbond zoekt K+V een voorzitter voor het bestuur met verbindend vermogen. Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de directeur van het Watersportverbond, die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond.

Kijk voor de volledige vacature op de website van K+V: www.kv.nl/opdrachten.

Background