Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Regio Wadden

De regio Wadden bestaat uit het Nederlandse deel van de Waddenzee.

 

Regiovertegenwoordiger Wadden:
Cees van Roon

0594-500469


wadden@watersportverbond.com

Het regioteam Wadden bestaat uit de volgende personen:
Cees van Roon (regiovertegenwoordiger)
Jacob Blom

Robbert van der Eijk
Khoji Wesselius
Wil jij dit team versterken? Klik dan hier!

 

 

 

Focus:
De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Voor miljoenen trekvogels en zeehonden is het een belangrijke kraamkamer. De hele Waddenzee is aangewezen als Natura 2000 gebied, met de hoogste beschermingsgraad. Regioteam Waddenzee heeft als speerpunt dat watersporters op een respectvolle manier van de natuur kunnen genieten. Voorlichting en bewustwording zijn daarbij van groot belang.

 

Veiligheid:
Het regioteam pleit voor veilige jachthavens, voor watersport adequate betonning en daarbij snelle update van vaarkaarten die de dynamische veranderingen in het gebied bijhouden.

 

 

Background