Verenigingen

Binnen de palen van de organisatie

Activiteiten en bijeenkomsten

We organiseren regelmatig bijeenkomsten, workshops en vergaderingen voor verenigingen en hun bestuurders.

Tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarvoor verenigingsbestuurders worden uitgenodigd.

Elke regio houdt minimaal eenmaal per jaar een regiovergadering. Verenigingsbestuurders worden op deze bijeenkomsten geïnformeerd over de activiteiten van het regioteam, de ontwikkelingen bij het Watersportverbond en ze kunnen ervaringen uitwisselen met bestuurders van naburige verenigingen.

Ook worden er regelmatig workshops of thema-bijeenkomsten georganiseerd over specifieke thema’s. Houd onze kalender in de gaten voor de data van al deze bijeenkomsten.

Background