Regio Delta-Noord

Regio Delta-Noord

De regio Delta-Noord bestaat uit de volgende vaargebieden: Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas, Brielse Meer, Spui, Dordtse Kil, Noord, Lek ten westen van Schoonhoven, Hollandse IJssel ten westen van Gouda.

Regiovertegenwoordiger Delta-Noord:
Arjen de Vries
06-53894023
deltanoord@watersportverbond.com

Het regioteam Delta-Noord bestaat uit de volgende personen:
Arjen de Vries (regiovertegenwoordiger)
Kees van der Ree
Romke Woudstra
Marieke de Bruijne
Daan den Braber
Robert Mastenbroek
Leo de Bruijn

 Blogs

Aangesloten verenigingen Delta-Noord

Klik hier voor een lijst met aangesloten verenigingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus:
Het vaargebied binnen Delta Noord is voortdurend in beweging. Delta Noord zet zich op veel vlakken in om de mogelijkheden voor de watersport te behouden en te verbeteren. De aandachtspunten liggen op de volgende gebieden:

 • Goede openingstijden van de Haringvlietbrug, specifiek t.a.v. storingen.
 • De sluisbediening van de Volkeraksluis, vooral vanwege toenemende beroepsvaart.
 • Een goed beheer en blijvende bevaarbaarheid van het Haringvliet.
 • Ook vanuit Natura2000 zijn er beperkingen voorgesteld voor het varen in het Haringvliet/Hollands Diep maar na intensief overleg zijn deze nu van tafel.
 • Verbeteringen in afmeermogelijkheden, zoals de aanleg van extra moorings in het Haringvliet en de inmiddels nieuw gerealiseerde afmeersteiger bij de Goereesesluis.
 • Aandacht voor de bereikbaarheid van Tiengemeten
 • Inzet voor de verbeteringen aan het toegangskanaal in Middelharnis.
 • Aandacht voor een goede recreatieve functie van het Brielse Meer en de Bernisse, betrokkenheid bij de watersportfunctie van Hellevoetsluis.
 • Aandacht voor ongewenste plantengroei in de vaarwaters.

 Hoe doen we dat? 

 • Overleg met Rijkswaterstaat, gemeenten, recreatieschappen en vaarwegbeheerders
 • Periodieke voorlichting aan de betrokken verenigingen, zowel via een periodieke Nieuwsbrief en presentaties op de regiovergaderingen
Background