Regio Deltawateren

Regio Deltawateren

De regio Deltawateren bestaat uit de volgende vaargebieden: Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde, Zoommeer/Bergen op Zoom.

 

Waarnemend regiovertegenwoordiger Deltawateren:
Henk Botterweg 
deltawateren@watersportverbond.com

Het regioteam Deltawateren bestaat uit de volgende personen:
Henk Botterweg (waarnemend regiovertegenwoordiger)

Marnix Lippens
Jaco de Bat
Kees van der Vaart
Leendert Vorthoren
Peter Mater

 

Aangesloten verenigingen Deltawateren

Klik hier voor een lijst met aangesloten verenigingen

 

Focus 
In de Oosterschelde vangen mosselvissers sinds een aantal jaar mosselzaad via mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Dat zijn drijvende constructies van touwen die het mosselbroed onderwater opvangen. Regioteam Deltawateren spant zich in om de MZI's gelegd te krijgen op plaatsen waar weinig pleziervaart is. 

De vaart door het Kanaal door Walcheren leverde al jaren veel klachten op. De openingsregimes van vijf bruggen van Vlissingen tot en met Middelburg leidden tot lange wachttijden. Actie van het Watersportverbond en de HISWA leidde ertoe dat sinds 2013 driemaal per dag een 'blauwe golf' de doorvaart binnen een uur mogelijk maakt. Aantrekkelijk voor het watertoerisme, maar ook voor het landverkeer. In 2015 is er weer een blauwe golf, mogelijk vier keer per dag en ook een maand langer.

Background