Regio IJsselmeer/Markermeer

Regio IJsselmeer/Markermeer

De regio IJsselmeer/Markermeer bestaat uit de volgende vaargebieden: IJsselmeer, Markermeer, Gouwzee en IJmeer.

Regiovertegenwoordiger IJsselmeer/Markermeer:
Dinand de Ridder
06-53946057
ijsselmeer@watersportverbond.com

Het regioteam IJsselmeer/Markermeer bestaat uit de volgende personen:
Dinand de Ridder (regiovertegenwoordiger)
Rijk van Bennekom
Jaap Woltjer
Hottem Veenstra
Dick Koopman

Aangesloten verenigingen IJsselmeer/Markermeer

Klik hier voor een lijst met aangesloten verenigingen


Focus:
Windenergie is de energie van de toekomst. Daarom worden op steeds meer plekken in Nederland windmolenparken gebouwd. Beleidsmakers kijken de laatste jaren met steeds meer interesse naar het IJsselmeer en Markermeer als bouwlocatie. Regioteam IJsselmeer/Markermeer is voorstander van windenergie. Maar aantasting van bevaarbare stukken water is voor het regioteam een doorn in het oog. Uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit, openheid, rust en ruimte tijdens het varen behouden blijven.
Het creëren van helder water in het IJsselmeer is een van de speerpunten van de provincie Noord-Holland. Al een aantal jaar wordt er geëxperimenteerd met het opvangen van slib. Volgens de laatste plannen moeten er voor de kust in het Hoornse Hop één of meerdere luwte-eilanden komen. Regioteam IJsselmeer/Markermeer is tegen dit plan, omdat het overlast veroorzaakt voor watersporters. Het regioteam wil als alternatief diepe putten graven waarin het slib op natuurlijke wijze bezinkt. Op die manier wordt het water helder en blijft het water goed doorvaarbaar.

Natuurmonumenten wil al een aantal jaar natuureilanden aanleggen langs de Houtribdijk in het Markermeer. Op deze ‘Marker Wadden’ moet een groot vogelparadijs ontstaan. Onder twee voorwaarden staat het regioteam IJsselmeer/Markermeer positief tegenover het plan. Het nieuwe moeras moet niet zo groot worden dat het een obstakel vormt voor de watersport op de lijn tussen Lelystad-haven en Broekerhaven-naviduct. Daarnaast moeten er aanlegmogelijkheden of ankerplaatsen in de natuur komen, zodat je als watersporter optimaal van de nieuwe natuur kunnen genieten.

Maaien waterplanten Hoornsche Hop
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland gaan ook in 2016 en 2017 waterplanten te maaien in het Hoornsche Hop. De werkzaamheden voor deze zomer gaan op woensdag 27 juli van start. In totaal wordt 115 hectare waterplanten gemaaid, verdeeld over zeven maaigebieden. Lees hier meer>>

Background