Regio Noordzee

Regio Noordzee

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf Den Helder tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

Regiovertegenwoordiger Noordzee:
Ernst Kaars Sijpesteijn
06-51176013
noordzee@watersportverbond.com

Het regioteam Noordzee bestaat uit de volgende personen:
Ernst Kaars Sijpesteijn (regiovertegenwoordiger)
Rob Delfos
Willem Dekker
Bram Kruijt
Cees Metselaar

Verenigingen kunnen aangeven of ze bij meerdere regio's ingedeeld willen worden, om op die manier ook de informatie van die regio te ontvangen. Met name voor de regio's Wadden en Noordzee geldt dat verenigingen uit het gehele land, op hun verzoek, hierbij ingedeeld zijn.

Focus:
Ruimtelijke druk op de Noordzee is groot. Naast intensief scheepvaartverkeer, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning en Natura 2000 gebieden, wordt er een grote ruimtelijke beslaglegging voorzien met windturbine parken. Het Nederlandse beleid is tot op heden dat er een doorvaarverbod geldt  voor deze windturbineparken. Samen  met BBZ en het Nederlands Platform  voor Waterrecreatie, met steun van  HISWA en Sportvisserij Nederland,  wordt een lobby gevoerd om doorvaart mogelijk te maken.  Proefneming doorvaart windturbineparken is toegezegd door het Ministerie van IenM voor het jaar 2015.  De verwachting is dat zeegaande  recreatievaart benaderd wordt om  hierin te participeren. Met participatie  in het programma Kust community  (opvolger van Deltaprogramma Kust)  beoogt het regioteam Noordzee de  kansen voor de watersport langs de  Nederlandse stranden te identificeren  en ook aandacht te vragen voor ruimtelijke reservering van toekomstige  zeejachthavens. Branding Watersport  is een integraal deel van de taak van  het regioteam. In de regio Den Haag  heeft dit geleid tot aanbevelingen over  zonering voor de nieuwe “strandnota  2016”. Achtergrond is dat drukte op  het strand veiligheidsmaatregelen  noodzakelijk maakt. Zeekajakken is een activiteit die na de integratie met  de Nederlandse Kanobond is toegevoegd. De insteek is om meer gebruik  te maken van bestaande accommodaties om deze prachtige vorm van  watersport te ondersteunen. 

Jaarlijks organiseert het regioteam Themadagen voor verenigingen met zoutwatersporters. Eerdere thema’s waren “accommodatie op het strand”, “jeugd op zee” en “veiligheid”. Op zaterdag 16 april 2016 is het Regioteam Noordzee is aanwezig op de iSafety Fair in Scheveningen. 

Background