Regio Wadden

Regio Wadden

De regio Wadden bestaat uit het Nederlandse deel van de Waddenzee.

 

Regiovertegenwoordiger Wadden:
Cees van Roon

0594-500469


wadden@watersportverbond.com

Het regioteam Wadden bestaat uit de volgende personen:
Cees van Roon (regiovertegenwoordiger)
Jacob Blom
Robbert van der Eijk
Ton van Aalderen
Willem de Vries
Wil jij dit team versterken? Klik dan hier!

Verenigingen kunnen aangeven of ze bij meerdere regio's ingedeeld willen worden, om op die manier ook de informatie van die regio te ontvangen. Met name voor de regio's Wadden en Noordzee geldt dat verenigingen uit het gehele land, op hun verzoek, hierbij ingedeeld zijn.

 

 

Focus:
De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Voor miljoenen trekvogels en zeehonden is het een belangrijke kraamkamer. De hele Waddenzee is aangewezen als Natura 2000 gebied, met de hoogste beschermingsgraad. Regioteam Waddenzee heeft als speerpunt dat watersporters op een respectvolle manier van de natuur kunnen genieten. Voorlichting en bewustwording zijn daarbij van groot belang.

 

Veiligheid:
Het regioteam pleit voor veilige jachthavens, voor watersport adequate betonning en daarbij snelle update van vaarkaarten die de dynamische veranderingen in het gebied bijhouden.

 

 

Background