Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

We willen allemaal in een mooie en schone omgeving varen, daarom doen we veel op het gebied van natuur en milieu. Door samen te werken en te onderhandelen met belanghebbenden. We onderhandelen over het open houden van de Natura 2000 gebieden voor de watersporters. Ook spreken we met Natuur- en milieuorganisaties en sportbonden over hoe natuur en recreatie goed samen kunnen gaan. Op het gebied van milieu houden we ons bezig met de actuele vuilwaterproblematiek. Verenigingen lichten we voor over vuilwater afzuiginstallaties en de leden van deze verenigingen lichten we dan weer in over de mogelijkheden van vuilwatertanks en oplossingen om te voldoen aan het lozingsverbod. Daarnaast zitten we aan tafel bij de besprekingen over de Kaderrichtlijn water. Europese wetgeving bepaalt dat al het water in 2027 schoon moet zijn. Tenslotte spreken we met waterbeheerders over de overlast van waterplanten in de Randmeren en de rest van Nederland.

Background